Η εταιρεία διαθέτει εξοπλισμό οριζόντιας διάτρησης
Η οριζόντια διάτρηση εξασφαλίζει τη σύνδεση υπογείων δικτύων χωρίς την ανάγκη εκσκαφών. Έτσι είναι δυνατή η κατασκευή υπογείων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ρευματοδότησης κλπ, χωρίς την καταστροφή των υπέργειων κατασκευών, χωρίς όχληση, χωρίς περιττά έξοδα.

Η εταιρεία εφαρμόζει τη μέθοδο της επισκευής ασφαλτοστρώματος με τη μέθοδο της εκτοξευμένης ψυχρής ασφάλτου. Η μέθοδος εξασφαλίζει την άμεση και οριστική αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος με τοπικές παρεμβάσεις και όχι με ολική αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Σύγχρονη οικονομική μέθοδος που είναι η απόλυτη λύση στο πρόβλημα των ελληνικών οδών.

Δημιουργία ιστοσελίδας από DreamWeaVer.GR