Η εταιρεία μετά από δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς είναι ανάδοχος δημοσίων έργων.

Ενδεικτικός κατάλογος έργων:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Ασπροπύργου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΛΠ Α.Ε

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΠ Α.Ε

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ του Δήμου Ασπροπύργου

ΣΕΜΠΟ

Εκσκαφή δαπέδου

View project
ΣΕΜΠΟ

Φρεζάρισμα οδοστρώματος

View project
Πύλη των Κρητικών

Σκυροδέτηση δαπέδου

View project
ΣΕΜΠΟ

Κατασκευή βάσης από αδρανή υλικά

View project
Μέγαρο Ο.Λ.Π

Μόνωση αρμών κτιρίου

View project
Δ. Ασπροπύργου

Διαμόρφωση σταμποτού δαπέδου

View project
Δημιουργία ιστοσελίδας από DreamWeaVer.GR