Η ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ είναι η εξέλιξη της ΑΨΙΔΑ ΑΕ που ιδρύθηκε το 1996 και ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης Β. Ματάλας και ΣΙΑ ΟΕ που ιδρύθηκε το 1968. Στη μακρόχρονη πορεία της έχει κατασκευάσει πλέον των 30 πολυκατοικιών και πλήθος δημοσίων έργων.

Δημιουργία ιστοσελίδας από DreamWeaVer.GR