Η ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ είναι η εξέλιξη της ΑΨΙΔΑ ΑΕ που ιδρύθηκε το 1996. Στη μακρόχρονη πορεία της έχει κατασκευάσει  πλήθος δημοσίων έργων.

Δημιουργία ιστοσελίδας από DreamWeaVer.GR